Villi Karaja ry

Yhdistys perustettiin 29.1.2022 auttamaan luonnonvaraisia eläimiä akuutin hädän tullen ja yhdistyksen taustalla on joukko eläinten kanssa pitkään toimineita ihmisiä.

Yhdistykseltä löytyy vankkaa ammattitaitoa sekä eri nisäkäs- että lintulajien hoidosta.

Hoitopaikkoina toimivat hallituksen jäsenien kodit ja hoitotilat Jyväskylän lähellä ja ympäryskunnissa. Tiloista löytyy mahdollisuus mm. lintujen talvihoitoon ja siilien talvihorrostamista varten.

Yhdistyksen tarkoituksena on hoitaa luonnonvaraisia eläimiä vapaaehtoisvoimin ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on neuvoa ihmisiä ja ohjata hoitoon loukkaantuneita tai muuten avun tarpeessa olevia luonnonvaraisia elämiä sekä toimia valvonta- ja kunnaneläinlääkäreiden ja muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä luonnonvaraisten eläinten hoitoon liittyen.

Yhdistyksen nimi tulee Karajan löytöeläinkodin pitäjän, Katri Karajalehdon, yrityksen nimestä ja yhdistyksessä haluttiin hyödyntää jo käsitteeksi muodostunutta nimeä, joka mielletään eläinten eteen sydämellä töitä tekeväksi, luotettavaksi ja asiantuntevaksi tahoksi. Karajan nimi on Keski-Suomen alueella jo vakiintunut paikaksi, josta voi kysyä apua liki mihin tahansa eläimiin liittyvässä tilanteessa.

Hallitus

Puheenjohtaja
Katri Karajalehto

Hallituksen jäsenet
Saija Paldanius
Vesa Virtanen
Tiina Prittinen
Tuija Pakkanen